×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

werken Zuidmoerstraat, Visstraat, Dullaert

Vanaf dinsdag 26 november starten er werken in de Zuidmoerstraat aan de pare kant van de straat tussen Dullaert en Visstraat.

De werken starten ter hoogte van de Dullaert en zullen systematisch opschuiven richting Visstraat.

Het wegdek zal in deze zone worden heraangelegd omwille van de slechte staat, hiermee wil de stad de veiligheid en het comfort voor fietsers optimaliseren.

Omwille van de veiligheid in deze drukke straat, wordt een omleiding voorzien voor het verkeer komende van het station.
Verkeer dat de Zuidmoerstraat inrijdt van aan het station, zal moeten omrijden via de Gulden Sporenstraat, Hendrik Consciencestraat en de Dullaert.

Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang gegarandeerd.

Bewoners ontvangen een bewonersbrief van de aannemer die je ook op de website www.eeklo.be/verkeershinder terugvindt.

Zoals u weet, gaan openbare werken vaak gepaard met hinder voor de omwonenden en passanten.

Het stadsbestuur kan helaas niet iedere vorm van hinder vermijden, maar het is wel hun ambitie om de overlast tot een minimum te beperken.
Wij danken u voor uw begrip.

 
 
 
      solliciteren         

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn

Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

+32 9 341 82 36

info.demeidoorn@coltd.be