- Inschrijvingen - Nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2023 - 2024 kunnen zich nu via dit formulier inschrijven

Jong en oud leren van elkaar, en spelen met elkaar!
Op basisschool De Meidoorn hakten we onlangs enkele knopen door. Daar we vroeger een afzonderlijke kleinere speelplaats hadden voor de jongste en de oudste leerlingen, hebben we nu 1 grote speelplaats. Daarenboven bereidden we onze speelplaats gevoelig uit met een groot grasveld en een speelbos!

We laten de kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar samen spelen. We zien dat jongere leerlingen raad en hulp vragen aan ouderen. Oudere kinderen zijn soms buddy om met de jongere kinderen spelletjes te spelen. Soms is er wel eens ruzie maar ook daar fungeren de oudere kinderen vaak als luisterend oor.  

Ruimte en een uitgebreid aanbod
Onze speelplaats telt ruim  5000m² speelplezier. Daardoor kunnen we heel wat verschillende zaken aanbieden. Elk kind is immers uniek en elk kind heeft tijdens een pauze behoefte aan iets specifieks. Ik som hier enkele zaken op waaruit de kinderen kunnen kiezen: een wilgenhut, knusse zitplekjes, schommels en glijbanen, een zandbak met buitenkeuken, een stepparcours, ballenmikspelletjes, sjoelbakken, basket, een ruilbibliotheek, netbal, voetbal, een avonturenparcours, een horizontale klimmuur, een vredesbank om ruzies uit te praten, petanque, speelwinkel, speelbos met leuke speelbomen en buitenkeuken, een buitenklas met buitenkeuken, een leeshoekje, een bouwhoek, een bowlingbaan,…

Aangezien de kinderen veel ruimte en een gevarieerd aanbod aan materiaal hebben zien we een pak minder ruzies op de speelplaats. Een duidelijke win-winsituatie!

De speelwinkel
Over de middag hebben we op onze speelplaats een speelwinkel. Dit is een uitleenwinkel, waar leerlingen spelmateriaal kunnen lenen ontlenen tijdens de middagpauze.

In de winkel zijn 2 leerlingen van het 4de, 5de of 6de verantwoordelijk voor het noteren en uitdelen van het uitgeleende materiaal. Er is ook 1 leerkracht die verantwoordelijk is voor de werking van de winkel.

Buiten op de speelplaats hangt een lijst uit met het te lenen spelmateriaal waarop wordt aangeduid voor welke leeftijdsgroep het spel bedoeld is, hoeveel leerlingen nodig zijn per spel om het spel goed te kunnen spelen.

De winkelverantwoordelijken noteren op het uitleenblad het nummer van het spelmateriaal en de naam en de klas van de ontlener.

De winkelverantwoordelijken dragen een mooie oranje Meidoorn-fluojas zodat ze herkenbaar zijn voor de andere leerlingen!

Radio "Meidoorn" op dinsdag- en vrijdagmiddag
Vanuit de leerlingenraad is het idee gegroeid om de muziekmiddagen net dat ietsje méér te geven. Elke klas krijgt een lijst waarop verzoeknummers kunnen genoteerd worden. Onze deejays proberen dan deze nummers te draaien. De deejays herken je aan een coole oranje Meidoorn-fluojas.

Soms gebeurt het dat een dansje dat werd geleerd in de turnles nog eens wordt gedanst. Willen leerkrachten reclame maken voor een actie, een spel, een schoolfeest of een wedstrijd, dan kunnen zij ook de muziekinstallatie gebruiken op dit moment!

Spelen in het groen
Contact met de natuur is voor kinderen heel belangrijk! Niet alle kinderen hebben toegang tot een tuin of een park om in te spelen. Daarom vinden wij het belangrijk om die kinderen op school te laten kennis maken met de natuur.

Naast een grote verharde zone is er bij ons ook een groot grasveld te vinden. Daar kunnen kinderen voetballen, lopen, rollen en ravotten met hun vrienden. Ook het speelbosje is zeer populair. Naast een buitenklas vinden de kinderen in het speelbos heel wat blaadjes, takjes, herfstvruchten, kevers,… We zien dat kinderen hier heel creatief mee omgaan. Soms wordt een boom een treinstation, een hoopje takken wordt een hotel voor kevers en met de gevallen kastanjes wordt winkeltje gespeeld! Zalig toch …. hoe de natuur voor leuk spelmateriaal kan zorgen!

Duidelijke afspraken
Ondanks het feit dat de kinderen het zeer goed doen, kan het wel eens gebeuren dat er eens ruzie is of een conflict ontstaat. Daarom hebben we ook gezorgd voor 6 grote speelplaatsafspraken. Deze zijn visueel zichtbaar gemaakt op 2 grote afsprakenzuilen. Vanop elke plaats van de speelplaats is één van de 2 zuilen zichtbaar. Op die manier leren we niet alleen kinderen samen spelen. We proberen de kinderen ook te leren om ruzies op een goede manier op te lossen! 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn
Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo
09/341.82.36
info.demeidoorn@coltd.be