- Inschrijvingen - Nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2024 - 2025 kunnen zich nu via dit formulier aanmelden

Ons Opvoedingsproject
Wat is onze opdracht als katholieke basisschool?
Het onderwijs is voortdurend in beweging. We willen als school onze opties en doelstellingen van vorming, opvoeding en onderwijs steeds scherp blijven stellen.
Permanent werken aan de kwaliteit van ons onderwijs is daarom een blijvende prioriteit.

Onze opdracht berust op 5 pijlers. 

We willen werken aan de schooleigen christelijke identiteit.
We zorgen voor een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.
We kiezen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.
We werken aan ‘de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg’.
We willen bouwen aan ‘onze school als gemeenschap en organisatie’, geïntegreerd binnen de maatschappij

Om deze 5 pijlers te kunnen verwezenlijken hebben we wegwijzers nodig.
Dit zijn waarden, bakens of ankerpunten die ons helpen deze opdracht vervullen of die ons in beweging zetten. 

Liefde staat centraal in onze waarden. Heb uw naaste lief zoals uzelf.

Daarom richten volgende basiswaarden ons handelen:

Zorgzaamheid
Integriteit Respect
Dialoog
Solidariteit
Positief denken

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn
Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo
09/341.82.36
info.demeidoorn@coltd.be