BKO Zuiderzon 1 week gesloten vanaf maandag 19 oktober!

BKO Zuiderzon 1 week gesloten vanaf maandag 19 oktober

Op zondag 18 oktober werd de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang op de hoogte gebracht dat er een medewerker een coronatest had ondergaan.

Deze medewerker is ziek geworden op zaterdag 17 oktober.
Intussen is het resultaat van deze test bekend: de medewerker testte positief op het coronavirus.

Het traject van contact tracing werd opgestart en het Agentschap Opgroeien, met de bevoegdheid buitenschoolse kinderopvang, werd ingeschakeld.
Er werd besloten dat BKO Zuiderzon 1 week sluit vanaf maandag 19 oktober.

Verschillende medewerkers van BKO Zuiderzon worden in quarantaine geplaatst.

De medewerkers die een hoog risicocontact hadden met de positief geteste medewerker worden getest.
Gezien er op heden geen nauwe kindcontacten (hoog risicocontacten) werden vastgesteld met de positief geteste medewerker, hoeven de kinderen niet in quarantaine te gaan.

Voor de kinderen geldt er dat ze contact moeten opnemen met de huisarts bij ziektesymptomen.
De medewerkers en de ouders en de betrokken scholen werden hier allemaal over ingelicht door de buitenschoolse kinderopvang.

De kinderen gaan de komende week niet naar een andere opvanglocatie.

Dat is niet mogelijk omwille van de contactbubbels binnen de buitenschoolse kinderopvang.

Het is belangrijk om waakzaam te blijven, zodat er snel kan opgetreden worden bij nieuwe ziektesymptomen.

De volledige locatie wordt nauwkeurig gepoetst en ontsmet gedurende de sluitingsweek.

Op maandag 26 oktober kan BKO Zuiderzon normaal gezien terug de werking hervatten.

De burgemeester, de schepen van kinderopvang, de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang en leden van de crisiscel pleegden nauw overleg met de externe partners om de juiste beslissingen te nemen en te communiceren.
Het stadsbestuur benadrukt nogmaals om de 6 gouden regels te blijven respecteren en de maatregelen nauwgezet op te volgen. Enkel zo kan een besmetting snel geïdentificeerd en geïsoleerd worden. We moeten samen blijven volhouden, meer dan ooit!

      solliciteren