×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found

Handen wassen is naast de 1,50 afstand een van de belangrijkste preventiemaatregelen.
Hoe lang moet je nu precies de handen wassen?
GPS zorgt voor een heuse "oorwurm".
Start bij het handen wassen met zingen. Is het liedje uit? Dan mag je je handen afdrogen!
Veel oefenen, zodat je het kent als de school terug herstart!

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Back To School 12.3'Beste ouders, zit uw kind in het eerste of zesde leerjaar?
Check uw mail en vul de korte bevraging in!
We zijn volop de herstart van onze school aan het voorbereiden en jawel, uw kind mag alvast binnenkort terug naar school komen!
Tot gauw,


Team De Meidoorn

weer naar schoolWe zijn volop in de weer met plannen, organiseren, uitzoeken, ...

De maatregelen van de overheid zijn - terecht- bijzonder streng en voor scholen zeer ingrijpend.

We krijgen dit niet in een vingerknip allemaal opgelost.
We kijken er wel naar uit om midden mei de eerste leerlingen terug in de klassen te ontvangen.

Wie, hoe, wanneer, ... dat ligt nog niet vast. Daarvoor moeten we nog even verder puzzelen. We houden jullie op de hoogte!
Groeten
Team De Meidoorn

heropstart schoolWe krijgen vragen over hoe de heropstart zal verlopen, opvang, lessen,...
We zitten echt niet stil en werken hier hard aan door. Terug naar “normaal” wordt het zeker nog niet...

Er ontbreekt nog teveel essentiële informatie van de overheid dus we kunnen nog niets concreet aan jullie doorgeven.
Dank voor jullie begrip en geduld!

Inschrijvingen tijdens het coronavirus

Door het coronavirus kunnen de inschrijvingen op onze school niet op de normale manier gebeuren,.

Hoe kan je je kind dan toch inschrijven?

We vragen je om via deze link de vragenlijst online in te vullen voor de kleuterschool, voor de lagere school gebruik je deze link,, zo meld je je kind al aan om ingeschreven te worden.

Voor de lagere school kan je inschrijven via deze link

U zal nadien door ons gecontacteerd worden om de inschrijving van uw dochter/zoon te realiseren.

  •  We nemen later contact met je op om het inschrijvingsformulier telefonisch in te vullen.
  •  Van zodra het fysiek opnieuw kan, mag u het formulier ondertekenen en is de inschrijving definitief.

Graag wensen we ook een kopie van het ISI+ kaart van je kindje. Ben je niet in de mogelijkheid om dit nu aan ons te bezorgen via mail of de post, dan maken we ook dit later in orde.

INFO ROND HET INSCHRIJVING VAN PEUTERS VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021

 

Op volgende instapmomenten moeten de peuters effectief minstens twee jaar en zes maanden jong zijn.

geboren vóór en ten laatste op...

instapdatum

 

01/03/2018

1 september 2020

eerste dag na zomervakantie

09/05/2018

9 november 2020

eerste dag na de herfstvakantie

04/07/2018 

4 januari 2021

eerste dag na de herfstvakantie

01/08/2018

1 februari 2021

1 februari

22/08/2018

22 februari 2021

eerste dag na de krokusvakantie

19/10/2018

19 april 2021

eerste dag na de paasvakantie

17/11/2018

17 mei 2021

eerste dag na het Hemelvaartverlof

 kinderen geboren ten laatste na 17/11/2018 kunnen instappen op 1 september 2021.

 

Alle ontvangen, persoonsgebonden informatie is vertrouwelijk en valt onder de toepassing van de privacywetgeving.

 

      solliciteren         

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Meidoorn

Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

+32 9 341 82 36

info.demeidoorn@coltd.be